ĐIểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh năm 2012


ĐIểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh năm 2012

48ee1e8a0a8f50dce4f8cb9ab418e211 XL ĐIểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh năm 2012   Xem diem thi dai hoc 2013

Mã trường: QSQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A 15
2 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử – Viễn thông) A 15
3 D520212 Kỹ thuật Y sinh A 17.5
4 D420201 Công nghệ Sinh học A 17
5 D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản A 15
6 D540101 Công nghệ thực phẩm A 16
7 D510602 Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp A 16.5
8 D580208 Kỹ Thuật Xây dựng A 15
9 D340101 Quản trị Kinh doanh A 18
10 D340201 Tài chính Ngân hàng A 18
11 D480201 Công nghệ thông tin A1 15
12 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử – Viễn thông) A1 15
13 D520212 Kỹ thuật Y sinh A1 17.5
14 D420201 Công nghệ Sinh học A1 17
15 D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản A1 15
16 D540101 Công nghệ thực phẩm A1 16
17 D510602 Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp A1 16.5
18 D580208 Kỹ Thuật Xây dựng A1 15
19 D340101 Quản trị Kinh doanh A1 18
20 D340201 Tài chính Ngân hàng A1 18
21 D520212 Kỹ thuật Y sinh B 17.5
22 D420201 Công nghệ Sinh học B 17
23 D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản B 15
24 D540101 Công nghệ thực phẩm B 16
25 Toàn ngành Các khối 14 Chương trình liên kết với đại học nước ngoài
26 D420201 Công nghệ Sinh học D1 19
27 D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản D1 15
28 D510602 Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp D1 17.5
29 D340101 Quản trị Kinh doanh D1 21
30 D340201 Tài chính Ngân hàng D1 21
Ty le choi 2013

Gửi nhận xét của bạn: ĐIểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh năm 2012

Copyright © 2012

Xem, tra cứu điểm thi đại học năm 2013 nhanh nhất, chính xác nhất Việt Nam - Nguồn điểm thi trực tiếp từ các trường ĐH, CĐ và bộ GD&ĐT.


Chúng tôi có điểm thi các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Các bạn thường xuyên truy cập để cập nhật thông tin hữu ích cho mùa thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013
Diem thi dai hoc nam 2013