ĐIểm chuẩn ĐH QG HN – Khoa Luật năm 2012


ĐIểm chuẩn ĐH QG HN – Khoa Luật năm 2012

dhqghn ĐIểm chuẩn ĐH QG HN   Khoa Luật năm 2012   Xem diem thi dai hoc 2013

Mã trường: QHL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D380109 Ngành Luật kinh doanh A 19.5
2 D380101 Ngành Luật học A 18
3 D380109 Ngành Luật kinh doanh A1 19.5
4 D380101 Ngành Luật học A1 18
5 D380101 Ngành Luật học C 18.5
6 D380109 Ngành Luật kinh doanh D1 21
7 D380101 Ngành Luật học D1 18.5
8 D380109 Ngành Luật kinh doanh D3 21
9 D380101 Ngành Luật học D3 18.5
Ty le choi 2013

Gửi nhận xét của bạn: ĐIểm chuẩn ĐH QG HN – Khoa Luật năm 2012

Copyright © 2012

Xem, tra cứu điểm thi đại học năm 2013 nhanh nhất, chính xác nhất Việt Nam - Nguồn điểm thi trực tiếp từ các trường ĐH, CĐ và bộ GD&ĐT.


Chúng tôi có điểm thi các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Các bạn thường xuyên truy cập để cập nhật thông tin hữu ích cho mùa thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013
Diem thi dai hoc nam 2013