Điểm xét tuyển NV2 Đại học Đà Nẵng – Đại Học Sư Phạm năm 2012


Điểm xét tuyển NV2 ĐH Đà Nẵng – Đại Học Sư Phạm năm 2012

UE Tuyensinh Điểm xét tuyển NV2 Đại học Đà Nẵng   Đại Học Sư Phạm năm 2012   Xem diem thi dai hoc 2013

Mã trường: DDS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D460112 Toán tin ứng dụng (ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) A 13 37
2 D460112 Toán tin ứng dụng (ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) A1 13
3 D480201 Công nghệ thông tin A 13 9
4 D480201 Công nghệ thông tin A1 13
5 D140210 SP Tin học A 13 35
6 D140210 SP Tin học A1 13
7 D440102 Vật lí học A 13 54
8 D440112 Hóa học (Phân tích môi trường) A 13 53 Hóa học (Hóa dược): chỉ tiêu: 4
9 D440301 Khoa học môi trường A 13 23
10 D140205 Giáo dục chính trị C 14.5 50
11 D140205 Giáo dục chính trị D1 13.5
12 D220330 Văn học C 14.5 65
13 D310401 Tâm lí học B 14 11
14 D310401 Tâm lí học C 14.5
15 D310501 Địa lí tài nguyên môi trường A 13 58 Địa lí du lịc khối C điểm xét 14.5, chỉ tiêu 46
16 D310501 Địa lí tài nguyên môi trường B 14 Địa lí du lịc khối C điểm xét 14.5, chỉ tiêu 46
17 D220113 Việt Nam học (ngành Văn hóa – Du lịch) C 14.5 27
18 D220113 Việt Nam học (ngành Văn hóa – Du lịch) D1 13.5
19 D220340 Văn hóa học C 14.5 56
20 D760101 Công tác xã hội C 14.5 49
21 D760101 Công tác xã hội D1 13.5
Ty le choi 2013

Gửi nhận xét của bạn: Điểm xét tuyển NV2 Đại học Đà Nẵng – Đại Học Sư Phạm năm 2012

Copyright © 2012

Xem, tra cứu điểm thi đại học năm 2013 nhanh nhất, chính xác nhất Việt Nam - Nguồn điểm thi trực tiếp từ các trường ĐH, CĐ và bộ GD&ĐT.


Chúng tôi có điểm thi các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Các bạn thường xuyên truy cập để cập nhật thông tin hữu ích cho mùa thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013
Diem thi dai hoc nam 2013