Điểm xét tuyển NV2 Đại Học Sài Gòn năm 2012


Điểm xét tuyển NV2 ĐH Sài Gòn năm 2012

dh sai gon Điểm xét tuyển NV2 Đại Học Sài Gòn năm 2012   Xem diem thi dai hoc 2013

Mã trường: SGD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D320202 Khoa học thư viện C 14.5 60 Đại học
2 D320202 Khoa học thư viện D1 13.5 Đại học
3 D140205 Giáo dục chính trị C 14.5 Đại học
4 D140205 Giáo dục chính trị D1 13.5 Đại học
5 C220113 Việt Nam học (văn hóa – du lịch) C 11.5 120 Cao đẳng
6 C220113 Việt Nam học (văn hóa – du lịch) D1 10.5 Cao đẳng
7 C220201 Tiếng Anh (thương mại – du lịch) D1 10.5 120 Cao đẳng
8 C320202 Khoa học thư viện A 10 40 Cao đẳng
9 C320202 Khoa học thư viện B 11 Cao đẳng
10 C320202 Khoa học thư viện C 11.5 Cao đẳng
11 C320202 Khoa học thư viện D1 10.5 Cao đẳng
12 C320303 Lưu trữ học C 11.5 30 Cao đẳng
13 C320303 Lưu trữ học D1 10.5 Cao đẳng
14 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10 260 Cao đẳng
15 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5 Cao đẳng
16 C340201 Tài chính – ngân hàng A,A1 10 260 Cao đẳng
17 C340201 Tài chính – ngân hàng D1 10.5 Cao đẳng
18 C340301 Kế toán A,A1 10 260 Cao đẳng
19 C340301 Kế toán D1 10.5 Cao đẳng
20 C340406 Quản trị văn phòng C 11.5 50 Cao đẳng
21 C340406 Quản trị văn phòng D1 10.5 Cao đẳng
22 C340407 Thư kí văn phòng C 11.5 50 Cao đẳng
23 C340407 Thư kí văn phòng D1 10.5 Cao đẳng
24 C480201 Công nghệ thông tin A, A1 10 80 Cao đẳng
25 C510301 Công nghệ kỹ  thuật điện, điện tử A, A1 10 30 Cao đẳng
26 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 10 30 Cao đẳng
27 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 10 100 Cao đẳng
28 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11 Cao đẳng
29 C140202 Giáo dục tiểu học A 10 250 Cao đẳng
30 C140202 Giáo dục tiểu học D1 10.5 Cao đẳng
31 C140204 Giáo dục công dân C 11.5 40 Cao đẳng
32 C140209 Sư phạm toán học A 10 40 Cao đẳng
33 C140211 Sư phạm vật lý A, A1 10 30 Cao đẳng
34 C140212 Sư phạm hóa học A 10 30 Cao đẳng
35 C140213 Sư phạm sinh học B 11 30 Cao đẳng
36 C140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A, A1 10 40 Cao đẳng
37 C140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp B 11 40 Cao đẳng
38 C140216 Sư phạm kinh tế gia đình B 11 40 Cao đẳng
39 C140217 Sư phạm ngữ văn C 11.5 40 Cao đẳng
40 C140218 Sư phạm lịch sử C 11.5 30 Cao đẳng
41 C140219 Sư phạm địa lý A,A1 10 30 Cao đẳng
42 C140219 Sư phạm địa lý C 11.5 Cao đẳng
43 C140231 Sư phạm tiếng Anh D1 10.5 120 Cao đẳng
Ty le choi 2013

Gửi nhận xét của bạn: Điểm xét tuyển NV2 Đại Học Sài Gòn năm 2012

Copyright © 2012

Xem, tra cứu điểm thi đại học năm 2013 nhanh nhất, chính xác nhất Việt Nam - Nguồn điểm thi trực tiếp từ các trường ĐH, CĐ và bộ GD&ĐT.


Chúng tôi có điểm thi các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Các bạn thường xuyên truy cập để cập nhật thông tin hữu ích cho mùa thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013
Diem thi dai hoc nam 2013