Điểm xét tuyển NV2 Đại học Thái Bình Dương năm 2012


Điểm xét tuyển NV2 ĐH Thái Bình Dương năm 2012

lly1309163589 Điểm xét tuyển NV2 Đại học Thái Bình Dương năm 2012   Xem diem thi dai hoc 2013

Mã trường: TBD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 . Kế toán A 13 500 Hệ đại học
2 . Kế toán A1 13 Hệ đại học
3 . Kế toán D1 13.5 Hệ đại học
4 .. Tài chính – Ngân hàng A 13 Hệ đại học
5 .. Tài chính – Ngân hàng A1 13 Hệ đại học
6 .. Tài chính – Ngân hàng D1 13.5 Hệ đại học
7 Quản trị kinh doanh A 13 Hệ đại học
8 Quản trị kinh doanh A1 13 Hệ đại học
9 Quản trị kinh doanh D1 13.5 Hệ đại học
10 …. Công nghệ thông tin A 13 Hệ đại học
11 …. Công nghệ thông tin A1 13 Hệ đại học
12 …. Công nghệ thông tin D1 13.5 Hệ đại học
13 , Ngôn ngữ Anh D1 13.5 Hệ đại học
14 ,, Kế toán A 10 400 Hệ cao đẳng
15 ,, Kế toán A1 10 Hệ cao đẳng
16 ,, Kế toán D1 10.5 Hệ cao đẳng
17 ,,, Tài chính – Ngân hàng A 10 Hệ cao đẳng
18 ,,, Tài chính – Ngân hàng A1 10 Hệ cao đẳng
19 ,,, Tài chính – Ngân hàng D1 10.5 Hệ cao đẳng
20 ,,,, Quản trị kinh doanh A 10 Hệ cao đẳng
21 ,,,, Quản trị kinh doanh A1 10 Hệ cao đẳng
22 ,,,, Quản trị kinh doanh D1 10.5 Hệ cao đẳng
23 ….. Tin học ứng dụng A 10 Hệ cao đẳng
24 ….. Tin học ứng dụng A1 10 Hệ cao đẳng
25 ….. Tin học ứng dụng D1 10.5 Hệ cao đẳng
26 ., Tiếng Anh D1 10.5 Hệ cao đẳng
Ty le choi 2013

Gửi nhận xét của bạn: Điểm xét tuyển NV2 Đại học Thái Bình Dương năm 2012

Copyright © 2012

Xem, tra cứu điểm thi đại học năm 2013 nhanh nhất, chính xác nhất Việt Nam - Nguồn điểm thi trực tiếp từ các trường ĐH, CĐ và bộ GD&ĐT.


Chúng tôi có điểm thi các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Các bạn thường xuyên truy cập để cập nhật thông tin hữu ích cho mùa thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013
Diem thi dai hoc nam 2013