Điểm xét tuyển NV2 Đại học Vinh năm 2012


Điểm xét tuyển NV2 ĐH Vinh năm 2012

121108164059 Điểm xét tuyển NV2 Đại học Vinh năm 2012   Xem diem thi dai hoc 2013

Mã trường: TDV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140210 SP Tin học A 15 50
2 D140211 SP Vật lí A 15 30
3 D140212 SP Hóa học A 15 20
4 D140213 SP Sinh học B 15 40
5 D140208 GD Quốc phòng – An ninh A 15 15
6 D140208 GD Quốc phòng – An ninh B 15 15
7 D140208 GD Quốc phòng – An ninh C 15 15
8 D140205 Giáo dục chính trị C 15 40
9 D140218 SP Lịch sử C 15 30
10 D140231 SP Tiếng Anh D1 10 30
11 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 18 80
12 D460112 Toán ứng dụng A 13 40
13 D480101 Khoa học máy tính A 13 50
14 D440112 Hóa học A 13 40
15 D420101 Sinh học B 14 50
16 D440301 Khoa học môi trường B 14.5 80
17 D340101 Quản trị kinh doanh A 14.5 60
18 D340101 Quản trị kinh doanh A1 14 30
19 D340301 Kế toán A 16 90
20 D340301 Kế toán A1 16 30
21 D340201 Tài chính ngân hàng A 15 90
22 D340201 Tài chính ngân hàng A1 15 40
23 D220330 Văn học C 14.5 50
24 D220310 Lịch sử C 14.5 50
25 D760101 Công tác xã hội C 14.5 80
26 D220113 Việt Nam học C 14.5 60
27 D220113 Việt Nam học D1 13.5 50
28 D380101 Luật A 14 70
29 D380101 Luật C 15.5 90
30 D380101 Luật D1 14 30
31 D140114 Quản lý giáo dục A 13 30
32 D140114 Quản lý giáo dục C 14.5 40
33 D140114 Quản lý giáo dục D1 13.5 30
34 D310201 Chính trị học C 14.5 50
35 D850103 Quản lý đất đai A 13 80
36 D850103 Quản lý đất đai B 14 80
37 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A 13 80
38 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường B 14 80
39 D580208 Kỹ thuật xây dựng A 15 80
40 D580208 Kỹ thuật xây dựng A1 15 30
41 D480201 Công nghệ thông tin A 14 80
42 D480201 Công nghệ thông tin A1 14 30
43 D520207 Kỹ thuật điện tử truyền thông A 13 50
44 D520207 Kỹ thuật điện tử truyền thông A1 13 30
45 D620301 Nuôi trồng thủy sản A 13 30
46 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 14 40
47 D620101 Nông nghiệp A 13 40
48 D620101 Nông nghiệp B 14 40
49 D620102 Khuyến nông A 13 30
50 D620102 Khuyến nông B 14 40
51 D540101 Công nghệ thực phẩm A 14 70
52 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 13 50
53 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A1 13 30
54 D310101 Kinh tế đầu tư A 14 70
55 D310101 Kinh tế đầu tư A1 14 30
56 0 Kinh tế nông nghiệp A 13 50
57 0 Kinh tế nông nghiệp B 14 50
58 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A 14.5 90
59 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A1 14.5 30
Ty le choi 2013

Gửi nhận xét của bạn: Điểm xét tuyển NV2 Đại học Vinh năm 2012

Copyright © 2012

Xem, tra cứu điểm thi đại học năm 2013 nhanh nhất, chính xác nhất Việt Nam - Nguồn điểm thi trực tiếp từ các trường ĐH, CĐ và bộ GD&ĐT.


Chúng tôi có điểm thi các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Các bạn thường xuyên truy cập để cập nhật thông tin hữu ích cho mùa thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013
Diem thi dai hoc nam 2013